Over mij

Visie

Mijn stijl is open, eerlijk, zorgvuldig en direct. Soms confronterend, altijd in verbinding. Liefde voor mensen en hun werk is onontbeerlijk voor verbinding en echte resultaten. Elk mens is uniek en gaat haar/zijn eigen weg door het leven. Het gaat om: "Leren en leven. Groeien en geven." Ik geniet van het in beweging komen van mensen en organisaties en het zien van nieuw elan en nieuwe kansen. Zonder warmte geen beweging en beweging geeft warmte.

Medewerkers en coachees ervaren mij als integer, oprecht nieuwsgierig en resultaatgericht. Zij voelen verbinding en veiligheid. Zij ervaren mijn afwisseling tussen ernst en humor als positief en verfrissend. Zij waarderen mijn diversiteit in gehanteerde methodieken.

Persoonlijk

Ik straal rust uit en accepteer wat er is. Ik luister en prikkel, soms met een lach en soms met een traan. Ik ben kundig, maar lerend.

Werkervaring

Diensten

Interim-management:

De inzet van tijdelijke managers kan de goede keuze zijn om een managementvraagstuk op te lossen. Mijn visie is dat organisaties vaak zelf al over de talenten en het creatieve vermogen beschikken om de gewenste ontwikkelingen vorm te geven. Voor de tijdelijke manager is het dan de kunst om met de juiste interventies de beweging in gang te zetten. Het gaat om maatwerktrajecten, altijd met respect voor en in verbinding met de medewerkers, indien nodig uitdagend en confronterend, van buiten naar binnen denkend en altijd met het oog op de kwaliteit van de (publieke) dienstverlening.

Coaching:

Personal coaching is individuele coaching op basis van een werkgerelateerd vraagstuk. Samen zoeken we de mogelijkheden om in beweging te komen en nieuwe kansen te zien. Het coachingstraject is geheel gericht op de unieke mens die u bent, wat u wilt en wat uw mogelijkheden zijn. Het gaat om uw tevredenheid in/met uw (werk)leven.
Teamcoaching is gericht op teamontwikkeling. Teams staan voor nieuwe uitdagingen door de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten. Teams worden opnieuw gevormd onder invloed van bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie zoals fusies. Teamcoaching kan ook onderdeel zijn van een cultuurtraject. De interacties in het team en de interacties tussen team en de andere onderdelen van de organisatie staan centraal.

Aanpak
  • Kennismaking/intake
  • Welke vragen en/of thema's spelen er en wat wilt u bereiken?
  • Welke aanpak kiezen we?
  • Welk tijdsbeslag? ( 4 tot 10 sessies van ongeveer 1,5 uur per keer)
  • Welke locatie(s)?

Actueel

Nieuwe start:

September 2013: mijn nieuwe start als zelfstandig coach en interim-manager. CLEVIM bestaat al sinds 2010. Mijn werkzaamheden via de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van BZK namen de afgelopen jaren echter vrijwel alle beschikbare tijd in beslag. Ik heb ervan genoten. Vooral de laatste bijna twee jaren in de sector Jeugdzorg of preciezer geformuleerd bij de Raad voor de Kinderbescherming heb ik ervaren als een prachtig cadeau. Het heeft me weer eens bevestigd in de overtuiging hoe essentieel overheidstaken kunnen zijn voor de samenleving en hoe belangrijk het dus is dat ze uitmuntend worden uitgevoerd. Als (interim) manager mocht ik er zowel regionaal als op landelijk niveau een bijdrage aan leveren.

Nu dus meer ruimte om met CLEVIM iets te doen! Coachen – zowel individueel als teamgericht – heeft mijn hart. Manager zijn betekent voor mij vooral leiderschap tonen. “Luister en Verbind” (LEV) is mijn motto zowel in coachingsopdrachten als wanneer ik leidinggevende taken vervul. Vandaar de naam CLEVIM. Leidinggeven zie ik als een oefening in nederigheid en kwetsbaarheid. Het is mijn overtuiging en ervaring dat je vanuit zo’n houding verschil kunt maken en lastige kwesties kunt oplossen.

Gezondheidszorg en jeugdzorg zijn volop in beweging en deels in verwarring. Grote veranderingen in financiering en besturing zijn aanstaande of al gaande. De beschikbare financiële middelen worden verlaagd of onvoldoende aangepast aan de gestegen vraag. Professionals en managers zoeken naar (nieuwe) inspiratie en bezieling in hun werk. Instellingen vragen zich af wat hen uniek maakt. Wat is hun eigenheid, de eigen identiteit? Gemeenten zijn druk bezig om hun nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed vorm te geven. Ik zal mijn best doen om waar zich kansen voordoen mijn bijdrage te leveren.

Contact

Contactgegevens

Herman de Boer

Herman de Boer

E-mail: contact@clevim.nl
Telefoon: 06 - 533 59 041

Terug naar menu
Clevim